Akademia Praktyk Teatralnych
Prowadzi działalność edukacyjną.

Powstała z inicjatywy Włodzimierza Staniewskiego we wrześniu 1997 roku i działa na podstawie sformułowanych przez niego założeń programowych.

Kursy odbywają się się w rocznym lub dwuletnim cyklu
(I kurs: 1997/1999; II kurs: 1999/2001;
III kurs: 2001/2003, IV kurs: 2003/2004).

Sesje Akademii trwają 5-7 dni każdego miesiąca, odbywają się w Gardzienicach i w Lublinie, a także - przy okazji festiwali, sympozjów i Wypraw - w innych miejscach Polski i zagranicy. .

Koordynatorem działalności Akademii jest Mariusz Gołaj - wieloletni aktor i współrealizator większości przedsięwzięć Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Program
Akademii skupia się wokół następujących tematów:

teatru - kształtowanie środków aktorskiego wyrazu: Pieśń - Ciało - Słowo,

pracy artystycznej w różnych środowiskach naturalnych - przestrzeń w teatrze w relacji do przestrzeni w naturze,

badań i studiów tradycji źródłowych w zakresie głosu, ruchu, muzyki w wielu krajach świata - dziedzictwo kultur tradycyjnych, lekcje mistrzów tradycji rytualnych,

współpracy z ośrodkami teatralnymi i kulturotwórczymi w wielu krajach świata,
ˇ lekcje mistrzów teatru,

działalności teatralnej kształtującej postawy w kulturze,

prowadzenia kursów dla aktorów teatrów repertuarowych, teatrów poszukujących, animatorów kultury, studentów w Polsce i za granicą.

Unikatowość

Akademii Praktyk Teatralnych zawiera się między innymi w:

połączeniu sił teatru repertuarowego, eksperymentalnego i rdzennej twórczości ludowej,

uczeniu teatru przy użyciu metod charakterystycznych dla kultur tradycyjnych,


ćwiczenia poranne


ćwiczenia poranne

sięganiu do najgłębszych wartości humanistycznych i duchowych przez pracę ze słowem, muzyką, ruchem, przestrzenią teatralną,

kultywowaniu i odkrywaniu archaiczności,

budowaniu mostów między różnymi kulturami; także między tzw. "kulturą niską" i "kulturą wysoką"; ponieważ to, co najwartościowsze w twórczości i kulturze pochodzi z takiego właśnie połączenia.


IV APT trening Kung Fu prowadzi Nam Bui Ngoc, 2004

Uczestnicy

wyłaniani są spośród kandydatów z Polski i zagranicy na podstawie zgłoszeń i sesji kwalifikacyjnych . Są to m.in. animatorzy kultury w środowiskach lokalnych, instruktorzy i aktorzy amatorskich zespołów teatralnych (wiejskich, studenckich, poszukujących), studenci i absolwenci - głównie kierunków humanistycznych i szkół teatralnych.
Po dwuletnim kursie adepci Akademii otrzymują certyfikaty jej ukończenia sygnowane przez wszystkich wykładowców i prowadzących zajęcia.

Prowadzący

Zajęcia Akademii prowadzone są przez pracowników i współpracowników Ośrodka (aktorzy, muzycy, scenografowie, reżyserzy, animatorzy kultury) oraz polskich i zagranicznych twórców teatralnych, wykładowców uniwersyteckich, literatów, badaczy i reprezentantów kultur tradycyjnych.


IV APT, praca z Krzysztofem Globiszem

Dotychczas wykłady prowadzili m.in.:


Kazimierz Braun - reżyser, autor książek o teatrze współczesnym, profesor w Buffalo University (USA),
Piotr Cieplak - reżyser teatralny,
Małgorzata Dziewulska - reżyser, autorka książek o teatrze, dramaturg w Teatrze Narodowym,
Alison Hodge - wykładowca w Holloway College, reżyser i wieloletni lider teatru "Alibi", autorka prac na temat teatru (Anglia),
Jurij Illjenko - reżyser filmowy (Ukraina),
dr Leszek Kolankiewicz - antropolog teatru, Katedra Kultury Polskiej UW,
Krzysztof Majchrzak -aktor,
Krzysztof Miklaszewski - były aktor teatru "Cricot 2", wieloletni współpracownik Tadeusza Kantora, reżyser teatralny i filmowy,
Jan Peszek - aktor Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie,
Krzysztof Rutkowski - znawca twórczości Adama Mickiewicza, autor wielu książek, pracuje w Radio France International w Paryżu, Bohdan Stupka - aktor teatralny i filmowy (Ukraina),
Zbigniew Taranienko - estetyk, filozof, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.


zajęcia z Janem Peszkiem

Zespół artystyczny Ośrodka Praktyk Teatralnych
prowadzi zajęcia skoncentrowane wokół następujących tematów:

"Kompozycje teatralne w odniesieniu do dramatu antycznego" (Włodzimierz Staniewski),

"Śpiew polifoniczny" (Tomasz Rodowicz),

"Od podstawowych ćwiczeń partnerskich do ikonografii Starożytnej Grecji" (Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber),

"Układy taneczne odwołujące się do wizerunków z waz Starożytnej Grecji" (Dorota Porowska, Elżbieta Rojek).


zajecia z Philipem Zarillim

Studenci Akademii Praktyk Teatralnych

Uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych w Ośrodku Praktyk Teatralnych.
Sami również inicjują, prowadzą wiele projektów animatorskich i artystycznych, np.:

POKAZ " Waza Francois ".

Rozmiar: 18130 bajtów

Festiwal " Off-Konfrontacje ".


Wydanie płyty "Budemo wesnu spiwaty. Ukraińska pieśń tradycyjna", w wykonaniu śpiewaczek z Polesia i Połtawszczyzny


"Noce bałkańskie" - koncerty, warsztaty i wykłady z udziałem muzyków i "opowiadaczy" z Bułgarii i Serbii.Obsada aktorska w spektaklu "Sceny z Umarłej klasy" w reż. Krzysztofa Miklaszewskiego (II Kurs Akademii)realizacja spektaklu "Ifigenia z Aulis" Eurypidesa przez studentów II Kursu Akademii
i wiele innych


Studenci Akademii Praktyk Teatralnych uczestniczą w projektach zagranicznych Ośrodka w różnych krajach świata, takich
- jak dotychczas -
USA, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Hiszpania, Węgry, Wielka Brytania.


Studenci biorą udział w corocznych stażach
w ramach Konsorcjum Praktyk Teatralnych, których uczestnicy pochodzą z różnych krajów
i kontynentów.

Realizacje filmowe i niektóre publikacje
na temat Akademii:

Folder "Akademia Praktyk Teatralnych", 1998, przygotowany przez Agatę Zyglewską, Joannę Wichowską, Dominikę Rembelską,
"Die polnische Akademie fűr Theaterpraktiken Gardzienice" Carena Schlewitt, "Theater der Zeit", III/IV 1999
"Konteksty" 1-4, 2001,


Film "Akademia Praktyk Teatralnych
(real. Paulina Brzezińska, Joanna Holcgreber, 2000)
W archiwum Ośrodka znajdują się raporty studentów oraz rejestracje audio i video większości przedsięwzięć i zajęć, które odbyły się ramach Akademii.

Realizacja spektaklu "Met emoi..." na podstawie"Ifigenii z Aulis" Eurypidesa przez studentów II Kursu Akademii
i wiele innych

Folder "Akademia Praktyk Teatralnych - kalendarium 1999-2003"


i wiele innych

Działalność Akademii jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury.

Dotacje celowe na niektóre projekty realizowane w ramach Akademii uzyskano od:

Fundacji im. Stefana Batorego,
Fundacji Kultury,
Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej "Pro Helvetia",
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
British Council,
The Trust for Mutual Understanding (USA),
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.


Wsparcie finansowe:
Fundacja Pro Bono Poloniae
www.jsprobono.pl

Rozmiar: 5538 bajtów