Akademia Praktyk Teatralnych 2012

Nabór wiosna 2012 pod auspicjami


Ośrodka Praktyk Teatralnych

Akademia odwołuje się do trzydziestoletnich doświadczeń Ośrodka Praktyk Teatralnych w zakresie:

  • teatru - kształtowanie środków aktorskiego wyrazu: Pieśń - Ciało - Słowo,
  • pracy artystycznej w różnych środowiskach naturalnych - przestrzeń w teatrze w relacji do przestrzeni w naturze,
  • badań i studiów tradycji źródłowych w zakresie głosu, ruchu, muzyki w wielu krajach świata - dziedzictwo kultur tradycyjnych, lekcje mistrzów tradycji rytualnych,
  • współpracy z ośrodkami teatralnymi i kulturotwórczymi w wielu krajach świata - lekcje mistrzów teatru,
  • działalności teatralnej kształtującej postawy w kulturze,
  • prowadzenia kursów dla aktorów teatrów repertuarowych, teatrów poszukujących, animatorów kultury, studentów w Polsce i za granicą.

Projekt adresowany jest do adeptów sztuki aktorskiej, animatorów kultury, studentów kierunków humanistycznych. 

Spotkania wstępne w formie sesji warsztatowych odbędą się w Gardzienicach jesienią 2011, (przyjazd, nocleg i wyżywienie na koszt własny). Kandydatów prosimy o przygotowanie krótkich (8 - minutowych) wystąpień opartych na pieśni, tekście, ruchu, tańcu, grze na instrumencie lub etiudzie teatralnej. Zgłoszenia - listy motywacyjne ze zdjęciem oraz CV - prosimy kierować na adres:

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" ul. Grodzka 5a, 20-112 LublinTel./faks: (081) 53 298 40, (081)53 296 37, e-mail: office@gardzienice.art.pl z dopiskiem "Akademia ", koordynacja projektu - Mariusz Gołaj (golaj@poczta.onet.pl) Projekt dotowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


STAROŻYTNA GRECJA i KOSMOS GARDZIENIC

Jest to projekt łączący działania artystyczne (spektakle, widowiska, filmy) z działalnością dydaktyczną i badawczą. Jest to projekt, który ma propagować historyczne i kulturowe źródła i rudymenty, z których wywodzi się nasza kultura, stanowiąca niezbywalną część kultury europejskiej.

Jest adresowany do:

•  środowisk artystycznych i inteligenckich

•  młodzieży uniwersyteckiej

•  młodzieży licealnej z całej Polski

•  społeczności lokalnej, której tym samym otwieramy okna na kulturę Europy

•  społeczności lokalnych z różnych miejsc w świecie, w których zachowały się relikty kultury antycznej

Odnawiając pamięć o kulturze starożytnej Grecji, o teatrze, filozofii, literaturze, muzyce, tańcu chcę restytuować żywą obecność dziedzictwa europejskiego w naszej strefie geograficznej tak, jak żywą ona była np.: w liceach przedwojennych.

Chcę odnowić pamięć o "Teatrze Nowym", który "Nowym" był tylko raz w historii, kiedy rodził się z ducha muzyki w Starożytnej Grecji.

Chcę obudzić pamięć o praźródłach naszej własnej kultury przy pomocy nowoczesnych środków przekazu, takich jak:

•  spektakl teatralny wraz z dyskusją - nazywam to esejem teatralnym

•  wykorzystanie filmu i projekcji multimedialnych

•  demonstracje aktorskie i muzyczne (w formie widowiskowej) prac nad rekonstrukcją form ruchu i tańca, technik głosowych praktykowanych w Starożytności

•  w tym: cheironomia - twórcza rekonstrukcja systemu gestycznego w widowiskach starożytnych

Będą Państwo uraczeni kolejnymi daniami artystycznymi, odbywając wędrówki-spacery z jednego miejsca do drugiego. Nie zabraknie również strawy dla ciała (kawa, herbata, legendarne już gardzienickie pierogi).

Wystąpią: aktorzy i muzycy teatru "Gardzienice"; absolwenci i studenci Akademii Praktyk Teatralnych; współpracownicy. Obsada międzynarodowa.

Grać będą jednak nie tylko aktorzy, ale też pejzaż, aura, domostwa wiejskie, ruiny. Chcę połączyć w ten sposób Starożytność grecką ze Starożytnością lokalną i w ten sposób legitymizować naszą przynależność do dziedzictwa europejskiego.

Włodzimierz Staniewski


"Osiągnięcia 'Gardzienic' przychodzą jak cudowny dar - pisała Susan Sontag. - Ta niezwykła, nieprzejednana polska grupa, pracująca pod inspirującym przewodnictwem Włodzimierza Staniewskiego jest, według mnie jednym spośród zaledwie kilku w świecie znaczących zespołów teatralnych."

Zespół stał się dobrze rozpoznawalny dzięki rygorystycznym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych, potężnym cielesnym i głosowym technikom w pracy aktorskiej, zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku i naciskowi kładzionemu na zasady wzajemności i muzyczności.

"Gardzienice to jeden z polskich - i światowych - czołowych zespołów teatru eksperymentalnego - stwierdza prof. Richard Schechner. - Stanowią samo sedno i esencję polskiego przedstawienia eksperymentalnego i antropologicznego."
W ostatnich latach teatr skupia uwagę na starożytnej Grecji jako źródle europejskiej kultury. Przypomina zapomniane techniki aktorskie teatru antycznej Grecji korzystając z istniejących ikonograficznych i literackich źródeł, jak też wraca do zabytków muzyki antycznej Grecji oraz do sprawności cielesnej. W założeniu praktyki Gardzienic służą wskrzeszeniu tragedii z ducha muzyki.
"Może się wydawać, iż materiał, z którego czerpię jest na tyle egzotyczny, że w żaden sposób nie odnosi się do naszych własnych problemów - deklaruje Staniewski. - Na przykład 'Metamorfozy albo Złoty osioł' Apulejusza z Madaury czy "Elektra" Eurypidesa. Lecz te dzieła w istocie odzwierciedlają sytuacje, które zdarzają się współcześnie."
"Nasz trening jest wywiedziony z tych realistycznych inspiracji - mówi Staniewski. - Wybieram takie ruchy, zwroty, kierunki i dynamikę, które wywierają najsilniejszy efekt. Później pracując nad tempem, rytmem, zmianami dynamiki, wykorzystuję te same gesty, lecz próbuję przetworzyć je na język alegoryczny, który przełamuje ten realizm."

"Teatr Staniewskiego ma prawdziwie oryginalny wkład w stylistykę współczesnej awangardy teatralnej - stwierdza prof. Leszek Kolankiewicz, antropolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - W Ośrodku Praktyk Teatralnych, zrodził się nowy gatunek sztuk wizualnych. Efekt jest zaskakujący i przywodzi na myśl skojarzenia ze średniowiecznymi widowiskami. Prawdopodobnie teatr europejski rodził się dwukrotnie: w starożytności i w średniowieczu, za każdym razem z ducha muzyki." W każdym nowym widowisku Teatr Gardzienice dokonuje bezpośredniego odniesienia do ikonografii wybranej epoki historycznej, ożywiając ją poprzez ciągle żywe tradycje etniczne. Przedstawienia powstają w wyniku długich badań. Ożywają w nich fragmenty starożytnej muzyki w relacji do nieregularnych rytmów mowy, pieśni i tańca odnalezionych w Karpatach i na Ukrainie. Teksty, zapis muzyczny i obrazowanie nie pochodzą jednak ze źródeł czytanych, lecz zostały odzyskane poprzez "zapominaną linię życia znajdującą się wewnątrz nas".